strona PK INSTYTUTstrona główna Szkoła Hydrologii

Szkoła Hydrologii

Szkoła Hydrologii to najważniejsze wydarzenie hydrologiczne. Każdego roku, na kilka dni, spotykaj± sie osoby zwi±zane z hydrologi±, ale nie tylko, aby dyskutować o rzeczach zwiazanych z bardzo ogólnie pojetn± hydrologi± w krajui na ¶wiecie


Zakład Hydrologii PK od pocz±tku istnienia Szkoły brał czynny udział w jej zajęciach. I dopóki szkoła będzie trwała, dopóty będzie brał w niej udział.

Szkoły: "Współczesne zagadnienia hydrologii"

Rok

Program

Uczestnicy

1997 - XXV
M±dralin k/Otwocka

XXV

XXV

1998 - XXVI
M±dralin k/Otwocka

XXVI

XXVI

1999 - XXVII
Nadarzyn k/Warszawy

XXVII

XXVII

2000 - XXVIII

XXVIII

XXVIII

2001 - XXIX

Starbienino

XXIX

XXIX

2002 - XXX
M±dralin k/Otwocka

XXX

XXX

2003 - XXXI
M±dralin k/Otwocka

XXXI

XXXI

2004 - XXXII

XXXII

XXXII

2005 - XXXIII
M±dralin k/Otwocka

XXXIII

XXXIII

2006 - XXXIV
M±dralin k/Otwocka

XXXIV

XXXIV

2007 - XXXV
M±dralin k/Otwocka

XXXV

XXXV

2008 - XXXVI
M±dralin k/Otwocka

XXXVI

XXXVI

2009 - XXXVII
M±dralin k/Otwocka

XXXVII

XXXVII

2010 - XXXVIII
M±dralin k/Otwocka

XXXVIII

XXXVIII

2016 - XLIV
Jabłonna

XLIV

XLIV
Informacje umieszczono na podstawie materiałów zebranych przez Roberta Szczepanka, Stanisława Węglarczyka, Marka Bodzionego i innych uczestników Szkoły, za co serdecznie dziękujemy.© 2006 Marek Bodziony