strona PK INSTYTUTstrona główna Szkoła Hydrologii

XXXI Szkoła Hydrologii - 12-16.05.2003 - Mądralin k/Otwocka

Tekst: Roman Skąpski

W Mądralinie koło Otwocka 12 maja 2003 rozpoczęła się kolejna, organizowana przez Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, XXXI Szkoła Hydrologii. Stały tytuł przewodni "Współczesne zagadnienia hydrologii" jej zakres i tematyka wykładów, seminariów oraz warsztatów ma przybliżyć słuchaczom zagadnienia związane z kwalifikacjami uprawnionych hydrologów.

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku w ustępie 3, artykułu 2 mówi: "Dokumentacje hydrologiczne, stanowiące podstawę projektowania i planowania w zakresie budownictwa wodnego, ochrony przed powodzią i zapobiegania skutkom suszy oraz zarządzania zasobami śródlądowych wód powierzchniowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych, mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje."

Ponieważ nie powstały jeszcze w tej sprawie wykonawcze rozporządzenia Ministra Środowiska, to w środowisku naukowców i praktyków związanych z hydrologią i gospodarką wodną trwa dyskusja dotycząca kwalifikacji ogólnych i zawodowych wymaganych od osób wykonujących dokumentacje hydrologiczne.

Konieczne jest także stworzenie "Poradnika hydrologa", jako podręcznika niezbędnego dla osób, które będą się o takie uprawnienia ubiegały, a jednocześnie będzie pomocny w ich codziennej, bardzo odpowiedzialnej pracy.

Szkoła organizowana jest tradycyjnie przez Komitet Gospodarki Wodnej PAN i gromadzi przedstawicieli instytutów i wyższych uczelni oraz jednostek mających w swoim zakresie działania, problematykę związaną z hydrologią i gospodarką wodną. Szkołę odwiedzają także coraz liczniej przedstawiciele samorządów lokalnych, odpowiedzialnych za ograniczanie i zwalczanie skutków powodzi oraz gospodarowanie wodą na swoim terenie.

Tradycyjnie, jak od kilku już lat, bardzo silną reprezentację deleguje do "Szkoły" Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tym roku na ponad 60 uczestników, około 30 to pracownicy IMGW. Ważne jest także, że na 20 wykładowców, aż 10 reprezentuje nasz Instytut.

Intensywne zajęcia na XXXI Szkole Hydrologii będą trwały od 12 - 16 maja, a my życzymy jej uczestnikom otwartych głów podczas nauki i dyskusji oraz pożytku w codziennej pracy ze zdobytej wiedzy i doświadczeń.

© 2006 Marek Bodziony